NHẬN GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP BẠN

Vì điện năng lượng mặt trời áp mái cho đối tượng sản xuất/kinh doanh có quy mô lớn hơn so với một hộ gia đình đơn giản và có nhiều biến số giữa các tổ chức khác nhau (ví dụ: thời gian làm việc, tính chất dòng điện như điện áp/ampe, giá điện đang được áp dụng, ...), nên chúng tôi cần dữ liệu đầu vào chi tiết ở phạm vi cụ thể hơn để phân tích ra phương án chính xác nhất.

Nếu thiếu những thông tin này, kết quả tư vấn có thể bị lệch hướng đáng kể và trở nên vô ích đối với các doanh nghiệp. Chắc chắn rằng, sự đầu tư của bạn không nên làm bạn thất vọng.

Xin vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây, đội ngũ của chúng tôi sẽ phân tích thực trạng của bạn một cách cẩn thận để đưa ra phương án kinh tế nhất.

Bắt đầu làm việc từ

đến

Pha điện:

Biểu giá điện:

TẢI ẢNH HÓA ĐƠN/TIN NHẮN BÁO TIỀN ĐIỆN
to get bettter consultancy

(tùy chọn) để có giải pháp chính xác hơn

© 2019 by Viet Sky Solar