© 2019 by Viet Sky Solar

PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP CĂN BẢN CHO NHÀ BẠN:

Dưới đây là một ước tính đơn giản với thông tin đầu vào chung chung, giúp bạn có sự hiểu biết tức thời và khái quát về hệ thống điện năng lượng mặt trời căn bản nhất cho ngôi nhà của bạn.
Nếu bạn muốn nhận giải pháp tối ưu nhất để hoàn toàn cắt giảm điện phí, hãy điền vào bảng thứ hai, đội ngũ của chúng tôi sẽ phân tích thực trạng của bạn một cách cẩn thận để đưa ra phương án kinh tế nhất.

Xin vui lòng điền vào hai ô màu XANH, đợi 5 GIÂY để hệ thống xử lý dữ liệu, và đọc kết quả bằng thông số màu ĐỎ.

GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT CHO NHÀ BẠN:

Pha điện:

Phần trăm điện sử dụng vào ban ngày và ban đêm:

trước 17:00

sau 17:00

Biểu giá điện:

TẢI ẢNH HÓA ĐƠN/TIN NHẮN BÁO TIỀN ĐIỆN
to get bettter consultancy

(tùy chọn) để có giải pháp chính xác hơn